NOREA

NOREANOREA beheert het register van gekwalificeerde IT Auditors (RE = 'Register EDP Auditor'). Het geeft aan opdrachtgevers en derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de beroepsorganisatie worden gesteld.


ISACA

Logo-ISACAeISACA is opgericht in 1967, door een groep gelijkgestemden werkzaam in de computerbranche met specifieke aandacht voor audit en beheersingsvraagstukken; vraagstukken die alsmaar kritischer werden voor de werking van hun organisaties. In 1969 heeft deze groep zich geformaliseerd als de EDP Auditors Associatie.


PCI Security Standards Council

PCIDe PCI Security Standards Council is een wereldwijd openbaar forum voor de ontwikkeling, verbetering, opslag, verspreiding en implementatie van standaards voor data beveiliging.


Platform voor Informatie Beveiliging (PvIB)

Logo PVIBHet PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Het PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen. Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging.


Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (PGO ITACA), Vrije Universiteit Amsterdam

vu-amsterdamDe Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een in 1986 opgerichte wetenschappelijke opleiding. De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling.


VUrORE

VUrOREVUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden. De studenten en afgestudeerden van de IT Audit Opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn automatisch lid van VUrORE.

http://www.vurore.nl/


IBPedia

IBpediaHet doel van de IBpedia website is om kennis van het vakgebied Informatiebeveiliging te vergaren, ontwikkelen en delen. De doelgroep van IBpedia bestaat uit professionals die werkzaam zijn binnen het vakgebied, de informatiebeveiligers.


Stichting CRKBO

Stichting CRKBODe Stichting CRKBO is opgericht in overleg met de overheid. In het register van het CRKBO worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname wordt een organisatie hierop getoetst.